ลูกลำปาว คนบ้านเฮา มาเว่าสู่กันฟัง "คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า "


เมืองฟ้าแดดสงยาง


เมืองฟ้าแดดสงยาง

โปงลางเลิศล้ำ


โปงลางเลิศล้ำ

วัฒนธรรมภูไท


วัฒนธรรมภูไท

ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมแพรวา

ผาเสวยภูพาน

ผาเสวยภูพาน

มหาธารลำปาว

มหาธารลำปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

บทความอัพเดทล่าสุด

เทคนิคการหยุดบอล

7.9.53

เทคนิคการหยุดบอล


การหยุดลูกบอล หมายถึง การบังคับลูกบอลที่เคลื่อนที่ในลักษณะต่างๆกันให้อยู่กับเท้าบน
พื้นดินหรือเคลื่อนไหวไปในลักษณะที่อยู่ในครอบครองเมื่อทำได้จยชำนาญแล้วจะทำให้คุณมีเวลาในการตัดสินใจว่าจะส่ง จะเลี้ยงหรือจะยิง และจะทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอลของคุณได้โดยง่าย


การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า1. การหยุดลูกบอลที่กลิ้งมาบนพื้นด้วยฝ่าเท้า
การหยุดลูกบอลที่กลิ้งมาบนพื้นด้วยฝ่าเท้า

ให้หันหน้าเข้าหาลูกบอลที่กลิ้งมา กับพื้นหรือวิ่งเข้าไปหา
พร้อมกับยกเท้าข้างที่จะใช้หยุด ยกปลายเท้าเงยขึ้นให้ส้นเท้าสูง
จากพื้นประมาณ 3 นิ้ว ตัวย่อโน้มลงไปข้างหน้า แขนกางออก งอ
เข่าของเท้าข้างที่จะหยุดลูกลงเล็กน้อย เมื่อลูกมาถึงใต้ฝ่าเท้า ใช้ฝ่า
เท้ายันประกบลูกไว้กับพื้น กดปลายเท้าลงเบาๆ ขาเหยียดเล็กน้อย
ถ้าลูกที่กลิ้งมามีความแรงมาก ต้องผ่อนเท้าตามความแรงของลูก
เพื่อไม่ให้ลูกกระดอนจากเท้า ที่สำคัญคืออย่าใช้วิธีกระทืบลูก2. การหยุดลูกบอลที่ลอยมาในอากาศด้วยฝ่าเท้า

หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอย มา เคลื่อนตัวเข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกบอลจะตกลงพื้น วางเท้า
ข้างที่ใช้เป็นหลักไว้กับพื้น ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดขึ้น ให้ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 6 นิ้วแขนกางออก
เล็กน้อย ตัวย่อ งอเข่า ตาจับจ้องที่ลูก จังหวะที่ลูกบอลกระทบพื้นครั้งแรกและกำลังจะกระดอนขึ้น
ให้ใช้ฝ่าเท้าเตะลูกบอลเบาๆ เพื่อควบคุมให้ลูกบอลหยุด3. การหยุดลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยฝ่าเท้า
 การหยุดลูกบอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นด้วยฝ่าเท้า<br />

หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลกระดอนมา เคลื่อนตัวเข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกบอลจะตกลงพื้นขณะที่ลูกบอลตกลง
สู่พื้น ห่างจากตัวประมาณ 1 ก้าว ให้ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดขึ้น ใช้ฝ่าเท้าเตะส่วนบนของลูกบอลที่กระดอนขึ้นบังคับ
ให้ลงสู่พื้นและพาลูกบอลเคลื่อนไปยังที่ที่ต้องการสิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือ การหยุดต้องทำอย่างแผ่วเบา นุ่มนวล
จังหวะการยกเท้าต้อง ไม่ยกรอและอย่าหยุดในลักษณะของการกระทืบลูกบอล ต้องมีความยืดหยุ่นในการหยุดลูก
ทุกครั้งการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน1. การหยุดลูกบอลที่กลิ้งมาบนพื้นด้วยข้างเท้าด้านใน
การหยุดลูกบอลที่กลิ้งมาบนพื้นด้วยข้างเท้าด้านใน<br />

ให้หันหน้าเข้าหาลูกบอลที่กลิ้งมาบนพื้นหรือวิ่งเข้าไปหา สายตาจ้องมองที่ลูกจดเท้าข้างที่ไม่ได้ใช้หยุดลงบนพื้น
ปลายเท้าชี้ตรงไปข้างหน้า ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดขึ้นจากพื้นเล็กน้อย ปลายเท้าหันออกด้านนอกในลักษณะตั้งได้ฉากกับขา
อีกครั้งหนึ่ง เมื่อลูกเคลื่อนใกล้เข้ามาจนได้ระยะให้เหยียดเท้าข้างที่จะใช้หยุดออกไปรับ ลูกบอลให้กระทบบริเวณข้างเท้า
ด้านในจังหวะที่ลูกบอลกระทบให้ดึงเท้านั้นกลับอย่างรวดเร็วมาทางด้านหลัง เพื่อผ่อนความแรงของลูกให้อยู่ในการครอบ
ครองโดยไม่กระดอนกลับออกไป2. การหยุดลูกที่ลอยมาในอากาศด้วยข้างเท้าด้านใน
การหยุดลูกที่ลอยมาในอากาศด้วยข้างเท้าด้านใน<br />

หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา เคลื่อนตัวเข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกบอลจะตกลงพื้น วางเท้าข้างที่ใช้เป็นหลักไว้กับพื้น
ทิ้งน้ำหนักตัว ลงบนเท้าข้างนั้น โน้มตัวไปข้างหน้า งอเข่าเล็กน้อย ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดขึ้นให้ส้นเท้าสูงจากพื้นประมาณ 6 นิ้ว
ปลายเท้าหันออกข้างนอกในลักษณะตั้งได้ฉากกับขาอีกข้างหนึ่ง แขนกางออกเล็กน้อย ตาจับจ้องที่ลูกปล่อยให้ลูกบอลตกลงพื้น
เลยจากจุดที่วางเท้าหลักเล็กน้อย จังหวะที่ลูกบอลกระทบพื้น ให้ใช้ข้างเท้าด้านในปะทะลูกไว้ พร้อมกับผ่อนเท้าขึ้นตามแรง
กระดอนของลูก

ถ้าต้องการจะหยุดลูกบอลที่ลอยมากลางอากาศสูงระดับเข่า หรือสูงกว่าไม่มากโดยไม่ให้
ตกลงพื้นก่อน ให้หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา เคลื่อนตัวเข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกบอลจะตก
ลงพื้น ตาจับจ้องที่ลูก งอเข่าของเท้าข้างที่ไม่ได้ใช้หยุดลูกลงเล็กน้อย กางแขนออกเพื่อช่วยในการ
ทรงตัว เมื่อลูกบอลพุ่งเข้ามาในระยะหยุดลูก ให้ยกเท้าขึ้นบิดปลานเท้าออกข้างนอก ในลักษณะได้
ฉากกับขาอีกข้างหนึ่ง โดยให้ปรับความสูงของเท้าตามความสูงของลูกบอลที่ลอยมา ใช้ฝ่าเท้าด้าน
ในรับลูกไว้ จังหวะที่ลูกบอลกระทบให้ดึงเท้านั้นกลับอย่างรวดเร็วมาทางด้านหลังเพื่อผ่อน ความ
แรงของลูก พาลูกบอลลงสู่พื้น


การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก


การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก
เป็นการหยุดลูกด้วยหลังเท้าด้านนอกตรงด้านนิ้วก้อย ใช้เมื่อรับลูกที่มาจากด้านข้าง
สามารถจะพาลูกบอลเล่นต่อไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลาหมุนตัวเปลี่ยนทิศทาง เป็นลูกที่ควบคุมได้
ค่อนข้างยาก ลูกบอลอาจจะกระดอนไปไกลได้ วิธีการ คือ ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลมา ตา
จับจ้องที่ลูก กางแขนช่วยในการทรงตัว ตัวย่อลงเล็กน้อย ใช้เท้าข้างที่ไม่ได้ใช้หยุดลูกเป็นหลักและ
รับน้ำหนักตัว เมื่อลูกบอลมาได้ในระยะที่จะรับลูก ให้ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูกไปรับลูกซึ่งอาจจะ
กลิ้งมาตามพื้นหรือกระดอนขึ้นจากพื้น ใช้ข้างเท้าด้านนอกแตะประคองลูกลงสู่พื้นเบาๆ ผ่อนเท้า
ตามความแรงของลูกการหยุดลูกบอลด้วยหลังเท้าคล้ายกับการหยุดลูกในอากาศด้วยข้างเท้าด้าน ใน แต่ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลลอย
มา ยกเท้าขึ้นดักรับในจังหวะที่ลูกบอลลอยมาทันที จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหลังเท้า ให้รีบผ่อนเท้า
ทั้งท่อนตั้งแต่หัวเข่าลงมาตามความแรงของลูกที่พุ่งมาแล้วดึงเข้าหาตัว ระวังอย่าเกร็งขาจนแข็ง
เพราะจะคล้ายกับการเตะสวน ลูกจะกระดอนออกไปไกล สำหรับลูกที่กลิ้งมาตามพื้นหรือ
ลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ให้หันหน้าเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา ยกเท้าข้างที่จะใช้หยุดลูกขึ้นจากพื้น
เล็กน้อย ปลายเท้างุ้มลงสู่พื้น จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหลังเท้าให้ผ่อนเท้าไปข้างหลังเล็กน้อยการหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา


การหยุดลูกบอลด้วยเข่าหรือหน้าขา
ใช้ทั้งเพื่อการหยุดลูก และทำให้ลูกบอลลอยสูงขึ้นในระดับที่จะเตะซ้ำด้วยลูกวอลเล่ย์ได้
ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ลูกบอลจะลอยมา เคลื่อนที่เข้าหาตำแหน่งที่คาดว่าลูกน่าจะตก ตาจับจ้อง
ที่ลูก กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว จดเท้าข้างที่ใช้เป็นหลักไว้บนพื้น เข่างอเล็กน้อย เมื่อลูกบอล
ลอยมาได้ระยะ ให้ยกเข่าข้างที่จะใช้หยุดขึ้นจนขาท่อนบนเกือบขนานกับพื้น ขาท่อนล่างทำมุมกับ
เข่าประมาณ 90 องศา ใช้หน้าขาบริเวณเหนือเข่าเล็กน้อยในการรับลูก จังหวะที่สัมผัสลูกให้ผ่อนขา
ลงเล็กน้อยตามความแรงของลูก ให้ลูกกระดอนจากขาลงสู่พื้นด้านหน้า แล้วใช้ฝ่าเท้าหรือข้างเท้า
หยุดลูกบอลการหยุดลูกบอลด้วยหน้าแข้งการหยุดลูกบอลด้วยหน้าแข้ง
ใช้กับการหยุดในลักษณะกระทันหัน ลูกบอลพุ่งตกลงมาอย่างรวดเร็ว ให้หันหน้าเข้าหาทิศ
ทางที่คาดว่าลูกบอลจะกระดอนขึ้น เข่างอ เท้าแยกออกจากกันเล็กน้อย แต้ถ้าต้องหยุดด้วยสองหน้า
แข้ง ให้วางเท้าชิดกัน กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว จังหวะที่ลูกบอลตกกระทบพื้น ให้ย่อเข่าไป
ข้างหน้า ใช้หน้าแข้งรับลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ลูกบอลจะกระดอนไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้รีบก้าว
เท้าไปเพื่อครอบครองลูกเพื่อเล่นต่อไปการหยุดลูกกระดอนด้วยหน้าท้องการหยุดลูกกระดอนด้วยหน้าท้อง
ใช้เมื่อลูกบอลตกลงพื้นที่เบื้องหน้า และหยุดลูก
บอลด้วยวิธีอื่นไม่ได้ ให้หันเข้าหาทิศที่ลูกบอลลอยมา
เกร็งกล้ามท้องไว้กางแขนช่วยการทรงตัว เท้าแยกจาก
กันเล็กน้อย เมื่อลูกบอลกระดอนขึ้นจากพื้นให้ใช้หน้า
ท้องปะทะลูกไว้ จังหวะที่ลูกบอลสัมผัสหน้าท้องให้
ผ่อนท้องขึ้นเล็กน้อยตามความแรงของลูก ปล่อยให้ลูก
บอลลงพื้น ให้ก้าวเท้าเพื่อครอบครองลูกเพื่อเล่นต่อไปการหยุดลูกบอลด้วยหน้าอก


การหยุดลูกบอลด้วยหน้าอก
ใช้เมื่อลูกบอลมาเร็วแบบประชิดตัว และมีความสูงกว่าระดับเอว เป็นการหยุดลูกเพื่อเตะลูก
ลอยกลางอากาศหรือลูกเรียดต่อได้ตามแต่จังหวะ ให้หันหน้าเข้าหาทิศทางที่คาดวาลูกบอลจะมา ตา
จับจ้องลูก เท้าทั้งสองอาจขนาน หรือเท้าใดเท้าหนึ่งอยู่หน้าก็ได้ เมื่อลูกบอลลอยมาเกือบจะกระทบ
หน้าอก ให้ยกตัวขึ้นทันที กล้ามเนื้อส่วนอกเกร็ง เข่าย่อ จังหวะที่ลูกนอลกระทบอกให้เอนหลังผ่อน
อกลง หน้าอกจะอยู่ในลักษณะเหมือนเป็นแอ่งไว้รองรับลูกบอล กางแขนออกเพื่อช่วยการทรงตัว
งอเข่าของเท้าหน้าเล็กน้อยและผ่อนตัวลงทันที ปล่อยให้ลูกบอลลงพื้น ให้ก้าวเท้าไปเพื่อครอบ
ครองลูกเพื่อเล่นต่อไป หรือเตะต่อตามจังหวะและโอกาสการหยุดลูกบอลด้วยศีรษะการหยุดลูกบอลด้วยศีรษะ
ใช้เมื่อลูกบอลมาสูงเกินกว่าจะรับด้วยวิธีอื่นได้ อาจใช้กับ
การ หยุดเพื่อยิงประตู เปลี่ยนทิศทาง พักบอลเพื่อโหม่งซ้ำ
หรือหยุดลูกเพื่อส่งบอลต่อให้หันหน้าไปในทิศทางลูกบอล
ลอยมาตาจับจ้องที่ลูก เท้ายืนขานหรือมีเท้าใดเท้าหนึ่ง
นำยืดตัวขึ้นเงยหน้าขึ้น จังหวะที่ลูกบอลกระทบหน้าผาก
ให้ย่อตัวหรืออาจจะกระโดดขึ้นเพื่อหยุดลูก เกร็งลำคอ
ไว้อย่าให้หงายไปข้างหลังหรือสะบัดไปข้างหน้าเล่นลูก
ต่อตามโอกาสและจังหวะ


ข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆ


ควรฝึกการจับบอลให้คล่องทั้ง2เท้า ไม่ควรละสายตาจากลูกบอล พยายามใช้ข้างเท้าด้านในจับบอลให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะจะแน่นอนกว่า อย่าเพิ่งมองไปจังหวะหน้าว่าจะยิงหรือจะส่งไปทางไหน จนกว่าคุณจะจับบอลได้นิ่งแล้วเสียก่อนวิธีการจับบอลกด้วยท่าต่างๆ
วิดีโอการตัวอย่างซ้อมจับลูกฟุตบอล


READ MORE - เทคนิคการหยุดบอล