ลูกลำปาว คนบ้านเฮา มาเว่าสู่กันฟัง "คันเจ้าได้อยู่ยอดฟ้าผาสาทประดับมุข อย่าได้ลืมเฮียมทุกข์ผู้ขี่ควายคอนกล้า "


เมืองฟ้าแดดสงยาง


เมืองฟ้าแดดสงยาง

โปงลางเลิศล้ำ


โปงลางเลิศล้ำ

วัฒนธรรมภูไท


วัฒนธรรมภูไท

ผ้าไหมแพรวา

ผ้าไหมแพรวา

ผาเสวยภูพาน

ผาเสวยภูพาน

มหาธารลำปาว

มหาธารลำปาว

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

บทความอัพเดทล่าสุด

การปลูกผักหวานป่าจากกิ่งตอน

23.11.52

การขยายพันธุ์และการปลูกผักหวานป่าในอดีต : หลายคนมองว่าเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้บางคนถึงกับลงทุนไปขุดเอาดินจอมปลวกเก่าๆ มาถมที่ เพื่อปลูกผักหวานป่าแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว การปลูกผักหวานไม่ใช่เรื่องยากเหมือนที่หลายคนเข้าใจเพียงยังไม่เข้าใจถึงธรรมชาติของผักหวานป่าเท่านั้นเอง ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รวบรวมขั้นตอนและวิธีการปลูกผักหวานป่า เพื่อเป็นแนวยทางในการศึกาาค้นคว้า และฝึกทดลองปฏิบัติโดยการนำเสนอใน 3 รูปแบบตามลักษณะของกิ่งพันธุ์ที่ได้มา คือ การเพาะเมล็ด การปักชำ และ จากการตอนกิ่ง ดังนี้


การปลูกผักหวานป่าจากกิ่งตอน
วัสดุ-อุปกรณ์
1. ต้นพันธุ์จากการปักชำ
2. จอบ
3. เสียม
4. บัวรดน้ำ
5. ไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆ
6. ทางมะพร้าว
7. เชือกฟาง
8. ปุ๋ยคอก
9. มีดอีโต้
10. มีดคัดเตอร์,กรรไกร


ขั้นตอนและวิธีการปลูก :
1. เลือกบริเวณที่น้ำไม่ท่วมขัง ระบายน้ำได้ดี
2.ขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างประมาณ 1 ฟุต เศษๆ หรือ ขนาดตามที่เหมาะสมกับต้นพันธุ์ ความลึกดูที่ขนาดของถุงปักชำ
3. ใช้เสียมหรือจอบพรวนดินก้นหลุมให้ร่วนซุย
4. ใส่ปุ๋ยคอกประมาณ ครึ่งกิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากับดินที่พรวนไว้ในหลุม
5. ใช้มีดคัดเตอร์หรือกรรไกรตัดถุงปักชำด้านข้างแล้วค่อยๆนำถุงดำออกไม่ให้ดินเพาะแตกหรือรากของผักหวานขาดถุงปักชำ
กิ่งตอนจะมีขนาดใหญ่กว่าถุงพาะเมล็ด ดังนั้นจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ
6. นำต้นผักหวานป่าวางลงก้นหลุมให้กึ่งกลางจากนั้นกลยดินให้พอดีกับปากหลุม


7. นำไม้ไผ่หรือไม้อื่นๆ ที่แข็งแรงมาปักลงใกล้ๆ ต้นผักหวานป่าระวังอย่างให้ถูกรากของผักหวานมัดด้วยเชือกผางติดกับต้นผัก
หวานป้องกันต้นโยกรากขาด
8 . นำบัวรดน้ำ รดน้ำต้นผักหวานให้ชุมอยู่เสมออย่าให้ขาดน้ำ
9 . นำไม้ไผ่หรือไม้อื่นแทนไม้ไผ่ มาผ่าและตัดปลายล่างพอแหลมปักลงรอบหลุมผักหวานป่าป้องกันสัตว์เหยียบย่ำ ต้นผักหวานหัก
10 . ใช้ทางมะพร้าวตัดให้มีความสูงกว่าต้นผักหวานป่าประมาณ 3 อัน ปักรอบๆ ต้นผักหวานป่าเพื่อพรางแสงแดดให้ผ่านได้
พอรำไร
11. การให้น้ำผักหวานป่า โดยธรรมชาติไม่ต้องการน้ำมากแต่จะสังเกตความชื่นได้จากดิน ถ้าดินมีความชื่นน้อยก็รดน้ำ
ประมาณ 2-3 วัน/ครั้ง อีกวิธีหนึ่งใช้ขวดใส่น้ำให้เต็มแล้วฝังลงข้างๆ ต้นผักหวานไม่ต้องลึกมากน้ำจะค่อยๆ ซึมลงดินเป็นการ
ช่วยรักษาความขื้น ช่วยให้ไม่ต้องเสียเวลารดน้ำ และ เป็นการประหยัดน้ำอีกวิธีหนึ่ง
12. การพรางแสงแดดถ้าให้ได้ผลประโยชน์ร่วมด้วย ควรปลูกไม้โตเร็ว ประเภทแคพันธุ์เบาห่างจากต้นผักหวานประมาณ
30 เซนติเมตร (หรือใช้ต้นตะขบแทนก็ได้หรือพืชชนิดอื่นที่ให้ร่มเงาดี)ซึ่งก็จะได้บริโภคยอดแค ดอกแค และ พรางแสงไปพร้อมๆกัน ประมาณ 2-3 ปี ต้นผักหวานโตก็ตัดต้นแคออก

ต้นผักหวานโตก็ตัดต้นแคออก


ตัวอย่างสวนผักหวาน


ยอดผักหวานที่เก็บได้


แกงผักหวานใส่ไข่มดแดงอาหารยอดคุณค่าเว็บไซด์แนะนำเพิ่มเติม:http://pakwanpa.com/history.html

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น